24H Päivystys: 040 187 6088

Tietosuojaseloste

Arokivi Oy
Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/99)10 §:n mukainen rekisteriseloste
Laatimispäivä: 8.5.2018

Rekisterinpitäjä
Nimi: Arokivi Oy
Y-tunnus: 0530499-4
Osoite: Käsityökatu 57, 78210 Varkaus
Puhelin: 040- 187 6088 (vaihde)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Jaakko Arokivi (arokivi@co.inet.fi)
Osoite: Käsityökatu 57, 78210 Varkaus
Sähköposti: arokivi@co.inet.fi

Rekisterin nimi
Arokivi Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):
Rekisterissä olevia henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
asiakassuhteiden hallinta ja hoitaminen, palveluiden tuottaminen, laskutus, maksujen valvonta, maksujen perintä, markkinointi, asiakassuhteiden ja liiketoiminnankehittäminen sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään asiakkaan antamia tietoja, joihin on oikeutettu etu

  • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

  • perustiedot, kuten syntymäaika/henkilötunnus

  • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten asiakas-/sopimusnumero, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, laskutus- ja maksutiedot, perintään liittyvät tiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot ja palvelun keskeyttämistä tai peruuttamista koskeva tieto

  • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

  • mahdolliset muut asiakkaan itsensä antamat lisätiedot ja muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään pääasiallisesti rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, Internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Tietoja voidaan lisäksi kerätä rekisterinpitäjän omista tietojärjestelmistä, kun rekisteröity käyttää palveluita.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen. Maksamattomien laskujen perintätoimenpiteitä varten voidaan yksittäisiä tietoja luovuttaa perintätoimistolle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole rekisterin teknisen ylläpidon vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on merkitty rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Mikäli tallennetuissa tiedoissa on virheitä, rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkinointi- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon voi ilmoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot on tallennettu sähköiseen järjestelmään, joka on suojattu palomuurein ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Järjestelmään on pääsy vain niillä Arokivi Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka työnsä puolesta osallistuvat tietojen käsittelyyn. Kullakin rekisteriä käyttävällä työntekijällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.  Palvelinlaitteet säilytetään lukitussa tilassa.